Dissociative Identity Disorder Scan in National Wrestlers and Comparison According to Several Variables

  • Ünsal Tazegül Iğdır Univerwsty
Keywords: Dissociative Identity Disorder National, Wrestler.

Abstract

Aims: The purpose of this study was to scan dissociative identity disorders in wrestlers who represented their nations in International tournaments. Material and methods: Dissociative Experiences Scale-DES was used as a data collection tool. Relational and Causative comparison models in quantitative research methods were also used in our research. Study group consisted of 14 male wrestlers competed in International tournaments. As sample number did not meet parametrical norms, non-parametric tests were taken place. Desctiptive statistics, Mann-Whitney U test, One-Way variance analysis and Spearmen Correlation analysis were used for statistical analysis. Results: As a result of statistical analysis, dissociative scores of wrestlers in study group were determined to be above 30. When this results was evaluated according to Dissociative Experiences Scale, it can be suggested that there might be dissociative disorders in wrestlers inside study group. Conclusions: Consequently, as a result of statistical analysis, Wrestlers were determined to have 30 and above dissociative scores. And when this is examined according to Dissociative Experience Scale; It indicated that there is a Dissociative disorder in wrestlers.

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Cooper C.J., Noakes T.D., Dunne T., Lambert M.I & Rochford K. A. (1996). High prevalence of abnormal personality traits in chronic users of anabolic-androgenic steroids. British Journal of Sports Medicine, 30, 246-250. doi: 10.1136/bjsm.30.3.246.
Hendawy H. M. F. M., Awad, E. A. A. (2013). Personality and personality disorders in athletes. Clinical Sports Psychiatry: An International Perspective (eds DA Baron, CL Reardon and SH Baron), John Wiley & Sons, Oxford. https://doi.org/10.1002/9781118404904.ch6
Putnam, F.W, (1991), Dissociative Phenomena. Annual Review of Psychiatry ,Vol.10, (Eds) Tasman, A., Goldfınger, S.M. Washington DC, American Psychiatric Press, 145-159
Şar, V. (1998a) Disosiyatif bozukluklar konusuna genel bir bakış. Ege Psikiyatri Sürekli Yayınları.; 4: 543-552,.
Şar, V. (1998). “Dissosiyatif Kimlik Bozukluğu: Tanı ve Nozolojik Sorunlar”, Klinik Psikiyatri, 1: 13-21.
Şar, V. (2000) “Çoğul Kişilik Kavramı ve Dissosiyatif Bozukluklar”, Psikiyatri Dünyası, 4, 7-11.
Şar, V. (1998b). Dissosiyatif Kimlik Bozuklugu: Tam ve Nozolojik Sorunlar. Klinik Psikiyatri; 1:13-21
Şar, V. (2010). DSM-5 taslak tanı ölçütlerine genel bir bakış:”Batı cephesinde yeni bir şey yok” mu? Klinik Psikiyatri Dergisi, 13, 196-20.
Ross, C.A .(1991). Epidemiology of multiple personality disorder and dissociation. Psychiatr. Clin.North Am., 14:503- 517, (140). https://doi.org/10.1016/S0193-953X(18)30286-7
Cooper C.J., Noakes T.D., Dunne T., Lambert M.I & Rochford K. A. (1996). high prevalence of abnormal personality traits in chronic users of anabolic-androgenic steroids. British Journal of Sports Medicine, 30, 246-250. doi: 10.1136/bjsm.30.3.246
Hendawy H. M. F. M., Awad, E. A. A. (2013). Personality and personality disorders in athletes. Clinical Sports Psychiatry: An International Perspective (eds DA Baron, CL Reardon and SH Baron), John Wiley & Sons, Oxford. doi, 10, 9781118404904.

Semiz, B .(2000). Disosiyatif Kimlik Bozukluğu Üzerine Çok Yönlü Kesitsel Bir Çalışma, Yayınlanmış Uzmanlık Tezi Genelkurmay Başkanlığı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Servis Şefliği.


Boysan, M. (2005). Üniversite Öğrencilerinde Disosiyatif Yaşantilar, Travma Ve Ölüm Anksiyetesi: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Çalişma, Yayinlanmiş Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlik Bilimleri Enstitüsü.
Balıkcı, A. (2010). Antisosyal Kişilik Bozukluğunda Kendine Zarar Verme Davranışı, Disosiyatif Yaşantılar ve Başa Çıkma Tutumları, Yayınlanmış Tıpta Uzmanlık Tezi, Genelkurmay Başkanlığı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Askeri Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı, Ankara.
Aydemir, M & Köroğlu, E. (2009). Psikiyatride Kullanılan Klinik Ölçekler, HBY Basım Yayın, Ankara.
Arabacıoğlu, T, (2017), Vajinismus Hastalarında Çocukluk Çağı Travma Yaşantılarının Ve Disosiyatif Özelliklerin Araştırılması, Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Uygulamalı Psikoloji Anabilim Dalı Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi.
Yargıç, L.İ, (1995), Çoğul Kişilik Bozukluğunun Yapılandırılmış Bir Görüşme Çizelgesi Ve Bir Özbildirim Ölçeği Kullanılarak Ayırıcı Tanısının Yapılması, Yayınlanmış Uzmanlık Tezi, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı.
Kılıç, F, (2006), Dissosiyatif Bozukluklu Ergenlerde Polisemptomatik Klınik Özellikler Ve Dissosiyasyonun İntihar Ve Self Mutilasyon Oluşumundaki Rolü, Yayınlanmış Uzmanlık Tezi, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Saglıgı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
Published
2021-09-24
How to Cite
Tazegül, Ünsal. (2021). Dissociative Identity Disorder Scan in National Wrestlers and Comparison According to Several Variables. Indonesian Journal of Sport Management, 1(2), 72-81. https://doi.org/10.31949/ijsm.v1i2.1065