Analysis of Aggression Tendencies Elite Athletes Karate in Turkey

Authors

  • Abdullah Arısoy Author https://orcid.org/0000-0002-2193-7519
  • Mert İmran Koç Süleyman Demirel University, Faculty of Sport Sciences, Sports Management Department, ISPARTA, Turkey.
  • Alperen Akpinar Süleyman Demirel University, Faculty of Sport Sciences, Sports Management Department, ISPARTA, Turkey.
  • Dilara Özsaraç Erciyes University, Institute of Health Sciences, KAYSERİ, Turkey.

DOI:

https://doi.org/10.31949/ijsm.v1i1.948

Keywords:

Athlete, Aggression, Karate

Abstract

The aim of this study is to examine the aggression tendencies of elite karate athletes according to some variables. The sample group of the study was composed of 160 karate athletes selected voluntarily among 400 karate athletes who reached the level of nationality. In the study, the participants were asked to fill in the socio-demographic information form and the Buss and Perry Aggression scale. The analysis of the data was done in computer environment. The arithmetic mean and standard deviation of the scores the participants got from the scale are presented as x±sd. For paired comparisons, t-test for independent variables and anova were used for more than two comparisons. LSD test was applied to reveal a significant difference in more than two comparisons. The level of significance was accepted as p <0.05. As a result, karateists aggressive tendencies are above average, A statistically significant difference was found among the subtitles in physical aggression, physical aggression and aggression total scores according to nationality of according to gender. It is thought that this situation is caused by the physical and psychological influences of elite athletes are exposed to before, during or after the competition.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Afyon, Y., & Metin, S. (2015). Muğla Süper Amatör Ligindeki Futbolcuların Saldırganlık Düzeylerinin İncelenmesi. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, 6(1), 5-11.
Aktaş, Z., Çobanoğlu, G., & Yazıcılar, İ. (2004). Profesyonel Erkek Basketbolcuların Saldırganlık Düzeyleri ile Maç Başarıları Arasındaki İlişkinin Araştırılması. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2(3), 127-134.
Alp, H., Ergül, O.K. (2018). Şiddet Eğilimli Ergenlerin Saldırgan Davranışlarına Fiziksel Aktivite ve Sportif Oyunların Etkisi. Akademik Bakış 66, 1-11.
Alp, M., Eraslan, M, Atay, E, Özmutlu, İ. (2014). Düzenli Spor Yapan ve Yapmayan Çocukların Sosyo-Demografik Özelliklerine Göre Saldırganlık Düzeylerinin İncelenmesi. e-Kafkas Journal of Educational Research, 1 (1)
Aksu A & Tutar, Ö. F. (2020). Elazığ 1. Amatör Küme Futbolcularının Saldırganlık Düzeylerinin İncelenmesi. Kesit Akademi Dergisi, (23), 341-351. https://doi.org/10.29228/kesit.42886
Baltaş, A., Baltaş, Z. (2008). Stres ve Başa Çıkma Yolları (24. Basım). İstanbul: Remzi Kitabevi.
Baron, Robert A. & Deborah R. Richardson. (1994). Human Aggression. Second Edition. New York: Plenum Press.
Başer E. (1996). Futbolda Psikoloji ve Başarı, Sporsal Kuram Dizisi-4. (2. Baskı), Bağırgan Yayınevi, Ankara, 91-93
Bayraktar B, Kurtoglu M. (2004). Sporda performans ve performans artırma yöntemleri, in: Atasü T, Yücesir İ (eds), Doping ve futbolda performans artırma yöntemleri, İstanbul, 269-296.
Buss, A. H., & Perry, M. (1992). The Aggression Questionnaire. Journal of Personality and Social Psychology, 63(3), 452–459. https://doi.org/10.1037/0022-3514.63.3.452
Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal Bilimler Için Veri Analizi El Kitabı. (7. Baskı), Pegem Akademi Yayıncılık, 40.
Çetinkaya Yıldız, E. ve Hatipoğlu Sümer, Z. (2010). Saldırgan davranışlarını yordamada çevresel risk, çevresel güvenlik ve okul iklimi algısı. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(34), 161-171.
Çobanoğlu Güner, B. (2006). Takım Sporları ve Bireysel Sporlar Yapan Sporcuların Saldırganlık Düzeylerinin İncelenmesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Samsun
Demirci, E., Karagün E., Alp A.F. (2020) 17-19 Yaş Grubu Karate Sporcularının Saldırganlık Düzeylerinin İncelenmesi. 18. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi 07-09 Kasım 2020. SB447
Demirtaş Mardan, H. A. (2013). Buss-Perry Saldırganlık Ölçeği’nin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi, 24(2), 124–129
Dervent F. (2007). Lise Öğrencilerinin Saldırganlık Düzeyleri ve Sportif Aktivitelere Katılımla İlişkisi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Ankara
Donat-Bacıoğlu, S. ve Özdemir, Y. (2012). İlköğretim öğrencilerinin saldırgan davranışları ile yaş, cinsiyet, başarı durumu ve öfke arasındaki ilişkiler. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi- Journal of Educational Sciences Research, 2(2), 169–187.
Ekstrand J, Karlsson J, Hodson A. (2003). Football Medicine. Taylor and Francis Group: 39-121
Eraslan, M., Karafil, A. Y., Akgül, M. H., & Korkmaz, S. (2019). Üniversiteler Arası Spor Müsabakalarına Katılan Muay Thai Sporcularının Şiddet Eğilimlerinin Değerlendirilmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(22), 404-412. https://doi.org/10.20875/makusobed.359528
Erdoğdu, M., Koçyiğit, M., Kayışoğlu, N. B., & Yılmaz, B. (2018). Futbol ve Futsal Branşlarında Spor Yapan Genç Kadınların Saldırganlık Yaklaşımları. Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD), 4(Special Issue 3), 1-14
Ersoy, A., Tazegül, Ü., & Sancaklı, H. (2012). Güreşçilerin saldırganlık düzeylerinin sosyo demografik açıdan incelenmesi (Ankara örneği). Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 9(1), 385-397.
Filiz A. (2009). Farklı Lise Türlerindeki Öğrencilerin Empatik Eğilimleri ve Saldırganlık Düzeylerinin İncelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.
Giles, J. W. & Heyman, G. D. (2005). Young children's beliefs about the relationship between gender and aggressive behaviour. Child Development, 76, 107-121.
Görmez, A. (2017). Ankara İli Merkez İlçelerinde Öğrenim Gören Ortaöğretim Öğrencilerinin Spora Yönelmelerini Etkileyen Etmenlerin Chaid Analizi ile İncelenmesi, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
Güvendi, B., & Pehlivan, M. Y. (2020). Dövüş Sporcularının Kendi Kendilerine Konuşmaları ile Saldırganlık ve Öfke Davranışlarının İncelenmesi. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 14(2), 168-176.
Kahveci, İ., Karagün, E., & Kahveci, M. S. (2020) Kocaeli İlinde Çalışan Lisanslı Taekwondocuların Saldırganlık ve Mutluluk Düzeylerinin Belirlenmesi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 16(29 Ekim Özel Sayısı), 1-1. https://doi.org/10.26466/opus.728250
Karabulut, O., Atasoy, M., Kaya K., Karabulut, A. (2013). 13-15 yaş arası erkek futbolcuların durumluk ve sürekli kaygı düzeylerinin farklı değişkenler bakımından incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 243-253
Karasar, N. (2004). Bilimsel araştırma yöntemi. Nobel yayıncılık, Ankara, 52.
Kuru, E. (2000). Sporda Psikoloji, Gazi Üniversitesi İletişim Basımevi, Ankara.
Özdemir, N., & Abakay, U. (2017). Kadın voleybol ve futbolcularda iletişim becerileri ve saldırganlık düzeylerinin incelenmesi. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 2(1), 41-52
Shokoufeh, S., & Türkmen, M. (2019). Türkiye'de Elit Erkek ve Bayan Güreşçiler İle Spor Yapmayan Bireylerin Liderlik ve Saldırganlık Düzeylerinin İncelenmesi. Uluslararası Egzersiz Psikolojisi Dergisi, 1(1), 33-37
Tutkun, E., Güner, B. Ç., Ağaoğlu, S. A., & Soslu, R. (2010). Takım Sporları Ve Bireysel Sporlar Yapan Sporcuların Saldırganlık Düzeylerinin Değerlendirilmesi. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, 1(1), 23-29.
Topuz R. (2008). Amatör Futbol Oyuncularının Saldırganlık Düzeylerinin İncelenmesi, Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Konya
Türkay, İ.K.& Gökbel, S. (2020). 11-13 Yaş Tenisçilerde Uygulanan Kombine Antrenmanların Vücut Kompozisyonlarına Etkisi, Spor Eğitim Dergisi, 4 (1), 33-41.
Wittig Arno FE. (1984) Sport competition anxiety and sex role. Journal of Sport Psychology, 469-473.
Yamak, B., İmamoğlu, O., Eliöz, M., Mehmet, Ç. E. B. İ., & İslamoğlu, İ. (2019). Spor Lisesi ve Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Öfke ve Saldırganlık Düzeylerinin Araştırılması. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 14(20), 314-332.

Downloads

Published

2021-04-26

How to Cite

Arısoy, A., İmran Koç, M. ., Akpinar, A. ., & Özsaraç, D. . (2021). Analysis of Aggression Tendencies Elite Athletes Karate in Turkey. Indonesian Journal of Sport Management, 1(1), 1–10. https://doi.org/10.31949/ijsm.v1i1.948