Oktaviani, Anna Maria, Arita Marini, and Zulela MS Zulela MS. “Pengaruh Penerapan Kurikulum Merdeka Tehadap Hasil Belajar IPS Ditinjau Dari Perbandingan Kurikulum 2013”. Jurnal Educatio FKIP UNMA 9, no. 1 (March 27, 2023): 341–346. Accessed May 19, 2024. https://ejournal.unma.ac.id/index.php/educatio/article/view/4590.