Oktaviani, A. M., A. Marini, and Z. M. Zulela MS. “Pengaruh Penerapan Kurikulum Merdeka Tehadap Hasil Belajar IPS Ditinjau Dari Perbandingan Kurikulum 2013”. Jurnal Educatio FKIP UNMA, vol. 9, no. 1, Mar. 2023, pp. 341-6, doi:10.31949/educatio.v9i1.4590.