Kurniawan, T. “Meningkatkan Kemampuan Lempar Dan Tangkap Bola Permainan Softball Dengan Media Modifikasi Bola Plastik”. Jurnal Educatio FKIP UNMA, vol. 8, no. 2, June 2022, pp. 655-60, doi:10.31949/educatio.v8i2.2328.