[1]
A. N. Suryani, “PERANAN KEPALA SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN POTENSI GURU MELALUI BIMBINGAN PEMBUATAN MEDIA PEMBELAJARAN DARI LIMBAH ANORGANIK”, educatio, vol. 6, no. 1, pp. 14-24, Jun. 2020.