Salamah, U. U. S., Ngazizah, N. and Widoyoko, S. E. P. (2022) “Pengembangan LKS Digital Berbasis Critical Thinking Skill Pada Tema Ekosistem Kelas V Sekolah Dasar”, Jurnal Educatio FKIP UNMA, 8(2), pp. 687–695. doi: 10.31949/educatio.v8i2.2152.