Oktaviani, Anna Maria, Arita Marini, and Zulela MS Zulela MS. 2023. “Pengaruh Penerapan Kurikulum Merdeka Tehadap Hasil Belajar IPS Ditinjau Dari Perbandingan Kurikulum 2013”. Jurnal Educatio FKIP UNMA 9 (1):341-46. https://doi.org/10.31949/educatio.v9i1.4590.