Jamaludin, Gilang Maulana, and Arita Marini. 2022. “Model Pembelajaran Student Facilitator And Explaining Untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPA Di Sekolah Dasar”. Jurnal Educatio FKIP UNMA 8 (4):1483-88. https://doi.org/10.31949/educatio.v8i4.3698.