Suryani , Ade Neni. 2020. “PERANAN KEPALA SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN POTENSI GURU MELALUI BIMBINGAN PEMBUATAN MEDIA PEMBELAJARAN DARI LIMBAH ANORGANIK”. Jurnal Educatio FKIP UNMA 6 (1), 14-24. https://doi.org/10.31949/educatio.v6i1.204.