OKTAVIANI, A. M.; MARINI, A.; ZULELA MS, Z. M. Pengaruh Penerapan Kurikulum Merdeka Tehadap Hasil Belajar IPS Ditinjau Dari Perbandingan Kurikulum 2013 . Jurnal Educatio FKIP UNMA, [S. l.], v. 9, n. 1, p. 341–346, 2023. DOI: 10.31949/educatio.v9i1.4590. Disponível em: https://ejournal.unma.ac.id/index.php/educatio/article/view/4590. Acesso em: 20 may. 2024.