[1]
Jamaludin, G.M. and Marini, A. 2022. Model Pembelajaran Student Facilitator And Explaining Untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPA di Sekolah Dasar. Jurnal Educatio FKIP UNMA. 8, 4 (Dec. 2022), 1483–1488. DOI:https://doi.org/10.31949/educatio.v8i4.3698.