AGUSANTIA, D.; SUMARDI, H.; SUSANTO, E. Analisis Buku Teks Matematika SMP Kelas VIII Terbitan Erlangga Kurikulum 2013 Berdasarkan Pendekatan Saintifik. Jurnal Didactical Mathematics, v. 3, n. 2, p. 12-19, 28 Aug. 2021.