[1]
Agusantia, D., Sumardi, H. and Susanto, E. 2021. Analisis Buku Teks Matematika SMP Kelas VIII Terbitan Erlangga Kurikulum 2013 Berdasarkan Pendekatan Saintifik. Jurnal Didactical Mathematics. 3, 2 (Aug. 2021), 12-19.