Surahmi, Y. D. ., E. . Fitriani, A. A. . Pradita, S. A. . Ummah, and A. N. . Aeni. “KOMPETENSI PEDAGOGIK GURU SEKOLAH DASAR DALAM MENGELOLA PEMBELAJARAN TERPADU PADA KURIKULUM 2013”. Jurnal Cakrawala Pendas, vol. 8, no. 1, Jan. 2022, pp. 135-46, doi:10.31949/jcp.v8i1.1923.