Azis, A., & Muthmainnah, A. (2024). Pembinaan & Pengembangan Usaha Kecil Kopra dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga Desa Lapeo. BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 5(2), 1256–1263. https://doi.org/10.31949/jb.v5i2.7846